Fotoalbum van de Tuin

Fotoalbum van de tuin door de jaren heen. De tuin is ontworpen door Bert van der Waal van Dijk en aangelegd in januari 2010. De planten zijn uitgezocht door Judith. Tuinfoto.

Kersen juni 2024
Kersen juni 2024

Fotoalbum van de tuin wordt gevuld door Bert en Judith van der Waal van Dijk.

Over tuinarchitectuur

Tuinarchitectuur is een prachtig vak. Een vak bovendien waarbij je je op veel terreinen begeeft. Een functioneel en goed beplantingsplan bijvoorbeeld, vereist – naast kennis van en inzicht in planten – kennis over bodem en water. Bodem, water en ecologie zijn basisvakken van de opleidingTuinarchitectuur. Welke grondsoorten zijn er? Wat zijn de eigenschappen? En wat kun je er dus wel en niet mee als ontwerper? Kennis over de grond verschaft belangrijke informatie over de waterhuishouding. Aan de hoeveelheid water die de grond kan bergen of de mate van droogte gevoeligheid. Wat er zich in de grond afspeelt, manifesteert zich aan de oppervlakte door de soort beplanting die er groeit. Als ontwerper leer je die relaties te leggen. Het geeft je waardevolle inzichten om te gebruiken als uitgangspunt voor je ontwerp.

Bij de OntwerpAcademie vinden we dat een ontwerper ‘oog’ moet hebben voor de context, het milieu en de ecologie. Nog los van de actuele problemen als stikstofuitstoot en opwarming van de aarde. Het maken van een gedegen ontwerp kan alleen maar als je de ‘onderliggende’ principes van grondsoort, waterhuishouding en ecologie – als vanzelfsprekend – meeneemt in het onwerpproces. Duurzaamheid begint dus bij een goed en integraal ontwerp. Met aansprekende beelden overtuig je jouw opdrachtgevers over de kwaliteiten die de tuin heeft. Daarvoor produceer je creatieve (3D) beelden en draag je technische oplossingen aan voor bouwkundige onderdelen in de tuin. Je verweeft moeiteloos de laatste ontwikkelingen en innovaties op het gebied van materialen en techniek met eigentijds vormgegeven objecten en tuinonderdelen.

Voetnoot