Kadaster 2000

Kadaster: Kadastrale kaart bij de verkoop van de woning in 2000.

2000 Jan van Beverwijckstraat 55 kadastrale kaart.
2000 Jan van Beverwijckstraat 55 kadastrale kaart.
 • Adres: Jan van Beverwijckstraat
 • Huisnummer: 55
 • Perceel: 255 m2, 2 aren, 55 centiaren.
 • Architect: C.J.H. van Domburg,
 • Inhoud (voor plaatsen aanbouw in 2002): 450 M3
 • Perceelomtrek: 77m
 • Oppervlakte: 167 m2
 • Bouwjaar: 1922/1923
 • Soort: Eindwoning in blok van vier (huisnummers 55, 57, 59 en 61)
 • Plaats: Tilburg
 • Stadsdeel: Oud-Zuid
 • Gebied: Armhoefse Akkers
 • Buurt: Hoogvenne Tivoli
 • Provincie: Provincie Noord-Brabant
 • Postcode: 5017 JC, 5017JC
 • Kadastraal perceel bij oprichting: Sectie B 4389 (B4389)
 • Kadastraal: TBG01 B 4833 (B4833) 

De Kadastrale kaart toont de globale ligging van een kadastraal perceel in de omgeving. Op de kaart staan onder meer de kadastrale perceelgrenzen, perceelnummers en de belangrijkste bebouwing. Op de Kadastrale kaart staan geen exacte grenzen en maten en die kunt u hier ook niet uit afleiden.

Het kadaster is een van overheidswege bijgehouden openbaar register van registergoederen, waaronder onroerende zaken, en de daarop gevestigde rechten. Tevens wordt de term gebruikt om de dienst aan te duiden die met het beheer van een dergelijk register is belast. Het kadaster is dan ook de informatiebron voor degenen die gegevens van bepaalde percelen willen weten.

De herkomst van de naam kadaster is niet geheel duidelijk; het woord stamt af van het middeleeuws-Latijnse catastrum, dat afstamt van hetzij het Griekse καταστιχον (katastichon), lijst, of het Latijnse capitastrum (hoofd), een Romeinse hoofdelijke belasting gebaseerd op bezit van onroerend goed.