Nieuw

Nieuw. Nieuwe berichten op funkystuff.org.

Laatste bericht eerst
Nieuwe berichten www.funkystuff.org
Nieuwe berichten www.funkystuff.org
www.funkystuff.org
www.funkystuff.org

Redactiestatuten

Het redactiestatuut vormt een unieke arbeidsvoorwaarde in media-cao’s, waarbij de onafhankelijkheid van redacties wordt vastgelegd. Het redactiestatuut waarborgt de vrijheid van handelen van een redactie, zelfs als die lijkt in te gaan tegen de belangen van een concern of de commerciële afdeling. Kritiek op de eigen adverteerders of uitgevers moet immers mogelijk zijn. Dankzij het redactiestatuut hebben redacties ook een belangrijke stem bij de benoeming van een nieuwe hoofdredacteur.

Webredactiestatuut

Dit statuut heeft tot doel de onafhankelijkheid van de journalistieke inhoud van de site te garanderen, en regelt daartoe de positie van alle partijen die betrokken zijn bij het exploiteren van de journalistieke website, onverminderd het bepaalde in de Wet op de Ondernemingsraden, van toepassing zijnde cao’s en de SER-fusiecode. Eventueel bestaande redactiestatuten zijn, voor zover deze spreken over een elektronisch platform, ondergeschikt aan de inhoud van dit webredactiestatuut.

Definities

Dit statuut regelt de verhouding tussen de partijen die de volgende functies vervullen, die ook gecombineerd kunnen worden. Wijziging is alleen mogelijk na overeenstemming tussen alle partijen.

a) Directie Zorgt voor de commerciële voorwaarden en de voorzieningen waardoor de redactie haar journalistieke taak optimaal kan vervullen, in dit geval {directieomschrijving}

b) Hoofdredactie Verantwoordelijk voor de journalistieke inhoud, bewaakt de redactionele onafhankelijkheid
c) Redactie De vervaardigers van die journalistieke inhoud

 

Als er geen hoofdredacteur is dan wordt, wanneer in dit statuut sprake is van “hoofdredacteur”, bedoeld: de redactie
Als er geen redactieraad en dus ook geen redactievergadering is dan wordt, wanneer in dit statuut sprake is van “de redactieraad”, bedoeld: de redactie

Voetnoot