Nieuw op funkystuff.org

Nieuw op funkystuff.org

Nieuwe berichten, laatste eerst

Redactiestatuut

Het redactiestatuut vormt een unieke arbeidsvoorwaarde in media-cao’s, waarbij de onafhankelijkheid van redacties wordt vastgelegd. Het redactiestatuut waarborgt de vrijheid van handelen van een redactie, zelfs als die lijkt in te gaan tegen de belangen van een concern of de commerciële afdeling. Kritiek op de eigen adverteerders of uitgevers moet immers mogelijk zijn. Dankzij het redactiestatuut hebben redacties ook een belangrijke stem bij de benoeming van een nieuwe hoofdredacteur.

Webredactiestatuut

Dit statuut heeft tot doel de onafhankelijkheid van de journalistieke inhoud van de site te garanderen, en regelt daartoe de positie van alle partijen die betrokken zijn bij het exploiteren van de journalistieke website, onverminderd het bepaalde in de Wet op de Ondernemingsraden, van toepassing zijnde cao’s en de SER-fusiecode. Eventueel bestaande redactiestatuten zijn, voor zover deze spreken over een elektronisch platform, ondergeschikt aan de inhoud van dit webredactiestatuut.

Wat is een redacteur?

Een redacteur is iemand die verantwoordelijk is voor de redactie van een publicatie, oftwel het bewerken van de inhoud van een tekst of van beeld- of geluidmateriaal. Sommige redacteurs leveren zelf inhoudelijke bijdragen, andere houden zich weer uitsluitend bezig met bijvoorbeeld taalgebruik, inhoudelijke juistheid of de toon van door anderen geschreven artikelen. De redacteurs van een bepaald medium vormen met elkaar de redactie.

Redacteuren verzorgen de bewerking van een artikel of van beeld- of geluidmateriaal. Hun precieze bezigheden hangen af van het medium waarvoor ze werken. Een krant bijvoorbeeld heeft vele redacteuren, al dan niet met hun eigen specialisatie (sportredacteur, financieel redacteur, etc.). Daarnaast beschikken ze over een eindredacteur (ook wel redactiechef), die de redacteuren aanstuurt en de laatste wijzigingen kan doorvoeren (eindredactie). De eindredacteur legt weer verantwoording af aan de hoofdredacteur, die de leiding heeft over de redactie.

Redacteuren van radio- en televisieprogramma’s maken meestal hun eigen items, of ze bereiden de items inhoudelijk voor. Journaals en talkshows hebben bijvoorbeeld een uitgebreide redactie voor het samenstellen van de inhoud.

Ook uitgeverijen hebben redacteuren in dienst, die ook wel fondsredacteuren worden genoemd. Zij kunnen ten eerste als acquirerend redacteur actief zijn: in dat geval beoordelen ze binnengekomen manuscripten en bepalen ze of de schrijver kan worden toegevoegd aan het fonds. Ook kunnen ze als bureauredacteur optreden: dan corrigeren en redigeren ze manuscripten van uit te geven boeken.

Nieuw op funkystuff.org
Nieuw op funkystuff.org

Voetnoot