Carolina Josina du Chatinier (1825-1874)

Carolina Josina du Chatinier (1825-1874)

Generaties van der Waal van Dijk

Carolina Josina du Chatinier is geboren op 14-12-1825 in Den Haag, dochter van Johannes Samuel du Chatinier en Anna van der Post. Carolina is overleden op 12-05- 1874 in Den Haag, 48 jaar oud.

Beroep: naaister

Religie: NH

Carolina trouwde, 46 jaar oud, op 07-08-1872 in Den Haag met Cornelis Leonardus Christiaan Karnes, 43 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Carolina en Cornelis: Als getuige bi} het huwelijk waren aanwezig:

Adrianus Albertus Pietersen (stucadoor)

Johannes Vlasveld (stucadoor)

Gerrit van Vugt (Schoenmaker)

Gerardus Jacobus van der Beek (tuinman)

Bewijs van onvermogen, Carolina Josina du Chatinier, wonende Kranestraat 7 te Den Haag, welke in behoeftige omstandigheden verkeert zodat zij niet in staat is tot het betalen van de kosten ter verkrijging voor de benodigde stukken tot het aangaan van een huwelijk. Getekend te Den Haag den 15e Juli 1872.

Cornelis is geboren op 30-11-1828 in Den Haag, zoon van Carolus Ernestus Jacobus Karnes en Frederica Sophia Wilhelmina van der Post. Cornelis is overleden op 15-03-1898 in Den Haag, 69 jaar oud.

Notitie bij Cornelis: Gescheiden van Helena Christina Nieuwenhuysen.

Beroep: stucadoor

Kinderen van Carolina uit onbekende relatie:

1 Henry Johannes du Chatinier, geboren op 03-05-1850 in Amsterdam. Henry is overleden op 21-07-1850 in Delft, 2 maanden oud.

2 Cornelia Christina Josina du Chatinier, geboren op 18-09-1852 in Den Cornelia is overleden op 22-09-1931 in Den Haag, 79 jaar oud. Cornelia trouwde, 27 jaar oud, op 31-12-1879 in Den Haag met David Dorst, 24 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Cornelia en David: Als getuigen waren aanwezig: Johannes Wilhelmus

Martinus Hendrik Pieter

Petrus Gerardus Knobel (metselaar)

Dirk Groten

Echtelieden hebben gemeld omdat van hun geboren zijn 2 kinderen als 1 van het mannelijk en 1 van het vrouwelijk geslacht als Anthonius Martinus du Chatinier op de 18- 4-1877 en Cornelia Christina Josina du Chatinier op den 24-1-1879, beiden ingeschreven op de gemeenteregisters alhier welke beide kinderen zij erkennen.

David is geboren op 16-08-1855 in Den Haag, zoon van Franciscus Phillipus Wijnandus Dorst en Agatha Meijer. David is overleden op 18-02-1931 in Delft, 75 jaar oud.

Beroep: sigarenmaker

3 Willem Conelis Petrus du Chatinier, geboren op 16-02-1855 in Den Haag. Willem is overleden op 05-03-1930 in Den Haag, 75 jaar oud.

Notitie bij overlijden van Willem: Vanaf 20-2-1930 tot 5-3-1930 opgenomen in de Ramaerkliniek in Den Haag

Notitie bij Willem: Militaire Dienst, lichting 1875 nr. 595, vrijgesteld.

Adres: Groene wegje 12, Den Haag

Beroep: broodbakker, opperman

Religie: RK

Willem trouwde, 20 jaar oud, op 29-09-1875 in Den Haag met Suzanna Maria Magdalena Frauenfelder, 18 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Willem en Suzanna: Als getuigen waren aanwezig: Cornelis Johannes Lobel (kleermaker)

Johannes Martinus Geneste

Dirk van der Tas

Cornelis den Dulk

Suzanna is geboren op 08-06-1857 in Den Haag, dochter van Hendrik Frederik Frauenfelder en Adriana Maria (Aderjane) de Jongh. Suzanna is overleden op 23-06-1941 in Schiedam, 84 jaar oud.

Beroep: dienstbode

4 Frederik Antoon du Chatinier, geboren op 06-02-1858 in Den Haag. Frederik is overleden op 27-06-1931 in Delft, 73 jaar

Adres: Raamstraat 48, Delft

Beroep: Arbeider, opperman

Frederik:

  • (1) trouwde, 24 jaar oud, op 22-11-1882 in Den Haag met Elizabeth Johanna Weeber,

24 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Frederik en Elizabeth: Als getuigen bi} het huwelijk (akte 1503) waren aanwezig:

Anthonius Rikkers (barbier)

Adrianus Nicolaas van Leeuwen (koetsier)

Dirk van der Tas

Willem Heijge

Elizabeth is geboren op 28-07-1858 in Den Haag, dochter van Bartholmeus Maurits Weeber en Jacoba Hansen. Elizabeth is overleden op 09-11-1887 in Delft, 29 jaar oud.

Beroep: dienstbode

  • (2) trouwde, 34 jaar oud, op 20-07-1892 in Delft met Maria van der Gaag, 35 jaar Notitie bij het huwelijk van Frederik en Maria: Vo/gens akte 119.

Maria van der Gaag is weduwe van Johannes Isaac Romberg (+Delft 28-1-1890) Als getuigen bi} het huwelijk waren aanwezig:

Carel Willem Cieremans

Hendrik de Kat

Johannes Landheer

Frans Adolf van der Most

Maria is geboren op 06-09-1856 in Vrijenban, dochter van Isaak van der Gaag en Maria Blonk. Maria is overleden op 30-12-1933 in Utrecht, 77 jaar oud.

5 Carel du Chatinier, geboren op 04-04-1860 in Den Haag. Carel is overleden op 15- 02-1875 in Den Haag, 14 jaar

6 Cornelis du Chatinier, geboren op 18-08-1862 in Den Cornelis is overleden op 31-01-1946 in Den Haag, 83 jaar oud. Hij is begraven in Den Haag (Kerkhoflaan).

Notitie bij Cornelis: Uit stamboek der schepelingen in de 19e eeuw/deel 24, stamnummer 19047:

Signalement: lang 1.36 meter, aangezicht rond, voorhoofd gewoon, ogen blauw, haar blond.

Wordt in dienst genomen op 4-4-1877 voor een periode van 10 Jaren. Hi} heeft o.a. gevaren op de schepen Batavia, Curaçao, Prins van Oranje en de Soerabaja. Bevorderingen: 16-3-1879 Lichtmatroos, 16-10-1880 Matroos 3e klasse.

Verder verloop: 12 augustus 1883, achtergebleven van passagieren te Heiden Zr.Ms

Bert Judith Tilburg
www.funkystuff.org

Voetnoot