Jan van Beverwijckstraat 2000-2019

Jan van Beverwijckstraat 2000-2019

Luchtfoto uit 2006 van het westelijk deel van de Jan van Beverwijckstraat in Tilburg tot aan de ingang van het voormalige St. Elisabeth ziekenhuis (thans Carré). Op de kaart staan de percelen aangegeven. Het gearceerde gedeelte is Jan van Beverwijckstraat 55.

2006 Jan van Beverwijckstraat.
2006 Jan van Beverwijckstraat.
2017 Jan van Beverwijckstraat vanaf Carré.
2017 Jan van Beverwijckstraat vanaf Carré.

De Jan van Beverwijckstraat is een straat in Tilburg die loopt vanaf de Ringbaan-Oost tot de Professor Dondersstraat. De straat loopt langs het voormalige St. Elisabeth ziekenhuis.

Johan van Beverwijck werd geboren te Dordrecht op 17 november 1594. Jan van Beverwijck studeerde vanaf 1611 letteren te Leiden, waarin hij in 11614 promoveerde. Daarna studeerde hij medicijnen te Parijs, Montpellier, Genua en Padua. In 1616 promoveerde hij te Padua in de geneeskunde.

Het oude Sint Elisabeth ziekenhuis is in 1929 gebouwd. Het gebouwencomplex, een ontwerp van de destijds befaamde katholieke architect Eduard Cuypers, stond aan de Jan van Beverwijckstraat aan de oostkant van de stad. Een deel van de gebouwen staat nog steeds overeind.

Omdat het ziekenhuis moeilijk kon uitbreiden, daar het midden in de bebouwde kom stond, kwamen er al in de jaren 60 nieuwbouwplannen. In eerste instantie dacht men aan enkele verpleegtorens op het bestaande terrein, maar al spoedig kwam een radicalere oplossing in beeld: een volledig nieuw ziekenhuis elders in de stad. Echter, de politieke verwikkelingen waren tijdrovend en gecompliceerd. Pas in 1982 verhuisde het St. Elisabeth Ziekenhuis naar het nieuwe onderkomen. Van 1982 tot 1994 was de psychiatrische inrichting Jan Wier in het voormalige ziekenhuis gevestigd. Toen ook deze instelling het gebouw verliet, is het gedeeltelijk gesloopt en is het vrijgekomen terrein herontwikkeld.

Voetnoot