Johann Sebastian Bach – Das Wohltemperierte Klavier – Boek II (1740)

Bach – Das Wohltemperierte Klavier (BWV 870-893) Boek II (1740)

Bach – Das Wohltemperierte Klavier – Boek II – Evelyne Crochet

Das Wohltemperierte Clavier, ook bekend als “The Well-Tempered Clavier”, is een serie van twee boeken met preludes en fuga’s voor de klavecimbel gecomponeerd door Johann Sebastian Bach. Het werd gepubliceerd in 1722 en 1744, en is een van de belangrijkste werken uit de periode van de Barokmuziek.

Het doel van Das Wohltemperierte Clavier was om de nieuwe temporeringstechnieken te demonstreren die in de 18e eeuw werden ontwikkeld. Vroeger waren de toonhoogtes op het klavecimbel vastgelegd met behulp van tuningsystemen die bekend staan als temperamenten. Deze temperamenten creëerden echter afwijkingen in de afstemming van de intervallen, wat resulteerde in onnatuurlijke klanken wanneer bepaalde akkoorden werden gespeeld. De nieuwe temporeringstechnieken, die later bekend zouden worden als het “well-tempered system”, maakten gebruik van een gelijkmatiger verdeling van de toonhoogtes, wat resulteerde in een veel natuurlijkere klank.

Das Wohltemperierte Clavier bestaat uit twee boeken, elk met 24 preludes en fuga’s in elk van de twaalf toonsoorten. De preludes zijn korte solo-stukken die bedoeld zijn om de handen op te warmen en de speler voor te bereiden op de fuga’s, die meer complexe stukken zijn met thema’s en variaties. Bachs Wohltemperierte Clavier is niet alleen een belangrijk werk vanwege de temporeringstechnieken die het demonstreert, maar ook vanwege de muzikale rijkdom en de uitdaging die het biedt aan de uitvoerende musicus. Het is nog steeds een standaardwerk in het klavecimbelrepertoire en wordt vaak opgenomen in concerten en opnames.

 • Teil II / 00:00:00 Prelude and Fugue No.1 in C major, BWV 870
 • Teil II / 00:04:11 Prelude and Fugue No.2 in C minor, BWV 871
 • Teil II / 00:08:37 Prelude and Fugue No.3 in C♯ major, BWV 872
 • Teil II / 00:12:16 Prelude and Fugue No.4 in C♯ minor, BWV 873
 • Teil II / 00:19:30 Prelude and Fugue No.5 in D major, BWV 874
 • Teil II / 00:27:55 Prelude and Fugue No.6 in D minor, BWV 875
 • Teil II / 00:31:20 Prelude and Fugue No.7 in E♭ major, BWV 876
 • Teil II / 00:35:50 Prelude and Fugue No.8 in E♭ minor, BWV 877
 • Teil II / 00:43:33 Prelude and Fugue No.9 in E major, BWV 878
 • Teil II / 00:50:49 Prelude and Fugue No.10 in E minor, BWV 879
 • Teil II / 00:57:13 Prelude and Fugue No.11 in F major, BWV 880
 • Teil II / 01:02:25 Prelude and Fugue No.12 in F minor, BWV 881
 • Teil II / 01:09:58 Prelude and Fugue No.13 in F♯ major, BWV 882
 • Teil II / 01:15:34 Prelude and Fugue No.14 in F♯ minor, BWV 883
 • Teil II / 01:23:29 Prelude and Fugue No.15 in G major, BWV 884
 • Teil II / 01:27:14 Prelude and Fugue No.16 in G minor, BWV 885
 • Teil II / 01:33:10 Prelude and Fugue No.17 in A♭ major, BWV 886
 • Teil II / 01:40:15 Prelude and Fugue No.18 in G♯ minor, BWV 887
 • Teil II / 01:50:39 Prelude and Fugue No.19 in A major, BWV 888
 • Teil II / 01:53:30 Prelude and Fugue No.20 in A minor, BWV 889
 • Teil II / 01:59:53 Prelude and Fugue No.21 in B♭ major, BWV 890
 • Teil II / 02:09:19 Prelude and Fugue No.22 in B♭ minor, BWV 891
 • Teil II / 02:17:45 Prelude and Fugue No.23 in B major, BWV 892
 • Teil II / 02:22:22 Prelude and Fugue No.24 in B minor, BWV 893

Compositie uit 1740.

Pianist: Evelyne Crochet (1934).

WTK II, WTK 2, WTKII, WRK2.

Johann Sebastian Bach
Johann Sebastian Bach
Johann Sebastian Bach
Johann Sebastian Bach
Voetnoot