Icoontje funkystuff.org

Icoontje voor funkystuff.org.

Een favicon, urlicon of pagina-icoon, is een pictogram dat geassocieerd is met een website. Een webdesigner kan zo’n icoon maken en veel grafische webbrowsers laten deze zien, zoals recente versies van Internet Explorer, Firefox, Opera, Safari, Konqueror en Google Chrome. Browsers die favicons ondersteunen laten deze zien in de lijst met bladwijzers of favorieten. In oudere browsers kwam de favicon ook terug bij de adresbalk, maar dat is vanwege veiligheid geschrapt Niet-veilige sites konden een slotje als favicon plaatsen, waardoor het leek of er een beveiligde verbinding was.

Hoewel de naam van het icon standaard favicon.ico is en de bestandsextensie dus die van een icoonbestand is, blijkt het in sommige browsers mogelijk een geanimeerd GIF-bestand dat onder deze naam is opgeslagen als een bewegende afbeelding te tonen. Een standaard favicon heeft de afmetingen 16×16, 32×32 of 64×64 pixels, en bevat 16 kleuren. Een favicon kan worden gebruikt door een -tag in de-sectie van de HTML-code in te voegen.

funkystuff site icon 517x512.
funkystuff site icon 517x512.
funkystuff.org icon 320x331.
funkystuff.org icon 320x331.

Het woord “icoon” is afgeleid van het Griekse woord “eikon”, dat beeld of beeltenis betekent. Iconen zijn religieuze objecten die een belangrijke functie hebben binnen de Oosterse Orthodoxe kerk.

icon: pictogram, symbolische afbeelding
Het icoontje van dit programma is een kompas.

icoon: religieuze afbeelding, object dat een beeld van iets anders oproept
De Erasmusbrug is nu het icoon van Rotterdam.

Omdat het verkleinwoord van icon (Engelse uitspraak aikun) icoontje is, wordt icoon (Nederlandse uitspraak iekoon) ook wel gebruikt in de betekenis van icon. Hier is niets mis mee, vooral als men zo het onnodig gebruik van het Engels wil tegengaan.

Voetnoot

  • Meer: 
  • Bronnen: funkystuff.org
  • Uitgaand: NOS
  • Zoekwoorden: Beeldmerk, lay-out, opmaak, vormgeving