Voetnoot funkystuff.org

Een voetnoot is een opmerking met betrekking tot een passage in een tekst dat onderaan dezelfde pagina wordt geplaatst. Dit kan een bronvermelding zijn of een notitie met aanvullende informatie. Wat is een voetnoot en wat is het verschil met een eindnoot?

Definitie

In teksten is het soms wenselijk om wat extra toelichting te geven. Maar om steeds de tekst te onderbreken voor deze informatie kan de tekst onleesbaar en onbegrijpelijk maken. Door een Voetnoot toe te voegen kan de additionele informatie los van de tekst maar wel op dezelfde pagina worden weergegeven. Dat is direct het verschil met een Eindnoot. Deze notities worden aan het einde van de volledige tekst weergegeven, niet op de desbetreffende pagina van het document. Op een internetpagina die meer ruimte in beslag neemt dan één scherm hebben de voetnoot en eindnoot dezelfde functie.

Bert Judith Tilburg
www.funkystuff.org

Wanneer te gebruiken?

De twee voornaamste redenen om een voetnoot te gebruiken zijn:

  • Wanneer de tekst informatie bevat die afgeleid is van een ander werk, er wordt een referentie geplaatst naar het oorspronkelijke werk.
  • Om context te bieden aan de informatie in de hoofdtekst die niet van cruciaal belang is om op te nemen in het werk of verhaal.
  • Als de betekenis niet voor iedereen duidelijk is, zoals vaktermen of culturele termen.
    Het gebruik van een voetnoot nam sterk toe in de negentiende eeuw, toen wetenschappelijke publicaties een standaard vorm kregen. Wetenschappelijk onderzoek wordt vaak gebaseerd op voorgaande onderzoeken, door hiernaar te verwijzen kan de betekenis van het nieuwe onderzoek in context worden geplaatst met eerdere werken. Het kan ook een erkenning zijn voor de auteur van dit eerdere werk.

Hoe te maken

De voetnoot worden weergegeven als kleine getallen naast het betreffende tekstfragment. In een tekstverwerker of Content Management Systeem zal meestal een optie aanwezig zijn om een Voetnoot of Eindnoot toe te voegen. Deze worden automatisch op de juiste positie aan het document geplaatst, indien van toepassing voorzien van een koppeling.

Template

Voetnoot