Spelling funkystuff.org

Spelling, opmaak en eenheden.

Spelling

 • De website funkystuff.org is in het Nederlands.
 • Er zijn echter drie uitzonderingen:

1. Alles in de categorie Space in het Engels

 • blackout (aan elkaar)
 • Core Stage (los en hoofdletters)
 • heat shield (los)
 • human spaceflight (spaceflight met kleine s en geen s achteraan)
 • kick start (los)
 • launch area (los)
 • launch date (los)
 • launch pad (los)
 • miles (kleine m, geen NM of MP, geen km)
 • miles/hour
 • parachutes (en geen chutes)
 • real time (los)
 • rollout (aan elkaar)
 • spaceflight (aan elkaar)
 • space shuttle (los)
 • splashdown (aan elkaar)
 • xxx-burn (streepje er tussen)

2. Het woord Symphony in het Engels

 • Het woord Symphony is Engels (in verband met zoeken).

3. Mahler Festival Amsterdam 2025

Gebruiken van tags (taggebruik)

 • Bij tijdvakken het alleen de tag van het beginjaar toekennen (bijvoorbeeld het geboortejaar).

Opmaak

 • De opmaak van funkystuff.org is primair voor een mobiele weergave.

Eenheden

In de categorie Space

 • Afstanden: Miles, feet.
 • Temperatuur: Fahrenheit (F).
 • Dagen van de week: Met een hoofdletter.
 • Datum: DD-MM-YYYY in Nederlandse volgorde (in verband met zoeken).
 • Tijden in CET (Central European Time) of CST (Central European Summer Time).

Spelling algemeen

De officiële spelling van het Nederlands ligt vast in de Woordenlijst Nederlandse Taal. De Woordenlijst is online beschikbaar via Woordenlijst.org. De Commissie Spelling stelt deze vast. In Nederland en Vlaanderen is de officiële spelling wettelijk voorgeschreven voor het onderwijs en de overheid. Alle overheidsinstellingen en overheidsdiensten en alle officieel erkende en gefinancierde onderwijsinstellingen zijn dus verplicht om de officiële spelling te volgen. De Woordenlijst wordt regelmatig aangevuld met nieuwe woorden. Een beperkte selectie van de Woordenlijst is in boekvorm verkrijgbaar als Het Groene Boekje. De laatste editie van dit boek is in 2015 uitgegeven door Van Dale.

De belangrijkste regels staan in de Leidraad van de Woordenlijst. De Technische Handleiding biedt een uitgebreid overzicht van de spellingregels van het Nederlands. Deze tekst bevat meer regels, principes en nuanceringen dan de Leidraad. Naast de Leidraad en de Woordenlijst dient de Technische Handleiding als grondslag voor beslissingen van de Commissie Spelling over de spelling van woorden.

Voetnoot