Categorieën funkystuff.org

Categorieën geeft de structuur weer van de hoofdcategorieën en subcategorieën waaraan de verschillende posts op funkystuff.org zijn gekoppeld. Ook: Sitemap funkystuff.org.

Categorieën en tags zijn de twee belangrijkste manieren om content op een WordPress website te groeperen. Simpel gezegd zijn categorieën algemene labels, terwijl tags specifieker zijn en jouw berichten gedetailleerder beschrijven. Laten we categorieën en tags één voor één in WordPress bespreken.

Categorieën zijn de algemene methode voor het groeperen van content op een WordPress site. Een categorie symboliseert een onderwerp of een groep onderwerpen die met elkaar verbonden zijn. Soms kan een bericht tegelijkertijd tot verschillende categorieën behoren. Wees hier terughoudend in en vermijd om 2-3 categorieën aan één bericht toe te wijzen. Het punt hier is om je content netjes te organiseren, zodat de gebruikservaring en toegankelijkheid wordt gestimuleerd voor de lezers.

Van vitaal belang bij een digitaal archiefsysteem is digitale duurzaamheid. Immers een digitaal archief kan vele jaren meegaan en gedurende die tijd verandert er een hoop in de computerindustrie. De belangrijkste standaard op dit gebied is NASA OAIS. Deze door NASA ontwikkelde ISO-standaard regelt de indeling van het archief. Ze maakt een scheiding tussen de formaten die de gebruikers zien (die de op dat moment gangbare formaten zijn) en de bestandsformaten die intern in het archief gebruikt worden, die volgens de beste tradities van digitale duurzaamheid ontworpen dienen te zijn. Op deze manier kan het digitaal archief snel op nieuwe ontwikkelingen inspelen, zonder dat de gegevens in het archief onleesbaar worden.

De Koninklijke Bibliotheek (KB) nam in 1994 de strategische beslissing om het verzamelen, bibliografisch beschrijven, bewaren en ter raadpleging beschikbaar stellen van in Nederland uitgegeven elektronische publicaties aan te merken als een taak voor de KB als nationale bibliotheek.

Al in de jaren tachtig ontving de KB af en toe diskettes of cd-roms als bijlage bij een gedrukte publicatie. Gaandeweg verschenen steeds meer zelfstandige publicaties op elektronische media. Langzamerhand realiseerden nationale bibliotheken, ook de KB, evenals archieven, banken, ministeries en het kadaster zich dat er iets moest gebeuren, omdat dit digitale erfgoed anders voorgoed verloren zou gaan. Er waren al voorbeelden van computergegevens van NASA en van een bevolkingsonderzoek uit de jaren zestig in de Verenigde Staten, die niet meer te reconstrueren waren.

funkystuff.org
funkystuff.org

Voetnoot