Vadermoord op Willem II

Recensie ‘Koningsmoord op Het Loo’ van Frans Peeters in de Volkskrant van woensdag 6 april 1922 door Remco Meijer. Vader moord op koning Willem II?

Heeft kroonprins Willem in 1849 zijn vader, koning Willem II, doodgeschoten?

  • De tragedie zou zich in de nacht van 12 op 13 maart 1849 hebben afgespeeld.
  • Volgende officiële lezing kwam Koning Willem II op 13 maart vanuit Den Haag via Rotterdam in zijn geliefde Tilburg aan en kreeg daar fysieke klachten, waaraan hij op 17 maart 1949 In Tilburg is overleden. 
Vadermoord op koning Willem II?
Vadermoord op koning Willem II?

Generatie 1 (opa): Koning Willem I der Nederlanden (Den Haag 1772 – Berlijn 1843)

Na de nederlaag van Napoleon in de Slag bij Leipzig in 1813 werd hij ingehuldigd als ‘soeverein vorst’ der Verenigde Nederlanden. Op 16 maart 1815 riep hij zichzelf uit tot koning van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden en hertog van Luxemburg, waarna hij op 21 september 1815 in Brussel werd ingehuldigd als koning. In hetzelfde jaar werd op het Congres van Wenen door de Europese mogendheden besloten om het hertogdom Luxemburg te promoveren tot groothertogdom en Willem te erkennen als eerste groothertog, met bevestiging van de koningstitel. Hiermee was de tweede monarchie der Nederlanden binnen Europa formeel erkend. Het koninkrijk fungeerde als buffer voor zowel Frankrijk als het Verenigd Koninkrijk. Na de troonsafstand in 1840 noemde Willem I zich koning Willem Frederik, graaf van Nassau.

Generatie 2 (vader): Koning Willem II der Nederlanden (Den Haag 1792 – Tilburg 1849)

Koning Willem II woont van 1832-1849 in Tilburg.

Generatie 3 (zoon): Koning Willem III der Nederlanden (Brussel 1817 – Apeldoorn 1890)

In november 1848, vier maanden voor zijn troonsbestijging, was zeer tegen zijn zin een ingrijpende grondwetsherziening doorgevoerd, die de macht van de koning aanzienlijk beperkte. Hij weigerde in eerste instantie om onder de nieuwe grondwet koning te worden, maar schikte zich uiteindelijk in zijn lot. Zijn onvermogen om iets aan de nieuwe grondwet te veranderen droeg eraan bij dat Nederland zich onder zijn koningschap ontwikkelde tot een parlementaire democratie. Mede vanwege zijn beperkte macht heeft hij niet veel bijgedragen aan de staatkundige inrichting van het koninkrijk. Zoals zijn biograaf Dik van der Meulen het samenvatte: “Willems voornaamste staatkundige verdienste was de eerste Nederlandse koning te zijn in een land dat door anderen werd bestuurd”.

Willem I, Willem II en Willem III.I
Willem I, Willem II en Willem III.I

Voetnoot