Muziekschool en Conservatorium

Muziekschool en Conservatorium

In 1869 besloot de gemeenteraad om een uit particulier initiatief ontstane muziekschool te subsidiëren. Dat gebeurde door het beschikbaar stellen van een lokaal en het betalen van het jaarsalaris van een muziekleraar. In 1908 richtte een aantal Tilburgse notabelen de Vereeniging Tilburgsche Muziekschool op en in dat jaar ging de scohol van start met 76 leerlingen.

Het Brabants Conservatorium werd in 1917 opgericht als vierde afdeling van de Katholieke Leergangen in Den Bosch. In oktober 1918 werd het Conservatorium in Tilburg geopend. Het Conservatorium was aanvankelijk ondergebracht in het gebouw van de Leergangen, maar het kreeg op 5 mei 1930 een nieuw gebouw aan de Bosscheweg 438 (nu tivolistraat 4-6). Het gebouw werd ontworpen door architect H.C. Bonsel, de directeur van de Leergangen. Sinds 1955 is het Conservatorium onafhankelijk van de leergangen. Rijkserkenning volgde in het studiejaar 1956-1957.

1930 Muziekschool Oude Bosscheweg (nu Tivolistraat).
1930 Muziekschool Oude Bosscheweg (nu Tivolistraat).
1981 Muziekschool.
1981 Muziekschool.
Muziekschool.
Muziekschool.
2020 Oude Bosscheweg (nu Tivolistraat) 6 Voormalige conservatorium.
2020 Oude Bosscheweg (nu Tivolistraat) 6 Voormalige conservatorium.

In 1954 stootte de RK Leergangen het conservatorium af, dat als Brabants Conservatorium fuseerde met de Tilburgse Muziekschool. Deze muziekschool werd ook gehuisvest aan de Bosscheweg (Tivolistraat). In 1968 vond er een wettelijk afgedwongen scheiding plaats tussen Conservatorium en school. Toen in 1971 het conservatorium verhuisde naar het Cenakel, bleef de school achter in de Tivolistraat.

Van 1962 tot 1984 was Gerard Telkamp de directeur van de Muziekschool. Hij woonde vlak bij de school, in de Jan van Beverwijckstraat 104. Zie Woningen Jan van Beverwijckstraat.

Conservatorium

Het Tilburgs Conservatorium ontstond in 1918 als onderdeel van de RK Leergangen. Vanaf 1929 had het een eigen onderkomen aan de Bosscheweg (Tivolistraat), een ontwerp van Harrie Bonsel. In 1954 werd het de zelfstandige stichting Brabants Conservatorium en Muziekschool. In 1971 verhuisde het conservatorium naar het Cenakel, samen met de in 1965 opgerichte Dansacademie. Vanaf 1984 kwam het conservatorium weer onder auspiciën van de Leergangen. In 1996 gingen de beide opleidingen, als onderdeel van Fontys Hogeschool voor de Kunsten (Fontys Hogescholen), naar het Kunstcluster. De directeuren van het conservatorium waren Willem van Kalmthout (1918-1943), Phons Dusch (1944-1955), Willem Goedhart (1955-1964), Louis Toebosch (1965-1972), Andries Clement (1975-1994), Marcel Pinkse (1995-2000), Martien van Woerkom (2001-2004) en Jan Wirken.

Voetnoot