Herdgang Loven en Enthovenscheweg

Het hele gebied is van oudsher een agrarisch gebied dat onderdeel uitmaakte van de herdgang Loven. De herdgangen waren agrarische nederzettingen die al in de middeleeuwen ontstonden. Een ‘herd’ (herder) bracht zijn schapen ’s morgens naar de hei om die te laten grazen. ’s Avonds voerde hij ze terug naar het plein tussen de huizen, de herdgang. De mest die de dieren produceerden, werd gebruikt om de weinig vruchtbare grond te bemesten. De kern van de herdgang zijn drie driehoeken, die tezamen weer een driehoek vormen. In het noorden het Rosmolenplein, het zuiden Enthoven en helemaal naar het oosten Loven, dat net achter de huidige spoortunnel van de Enschotsebaan gelegen was.

1760 Manuscriptkaart Diederik Zijnen.
1760 Manuscriptkaart Diederik Zijnen. Op de kaart staan enkele plaats- en straatnamen die nog steeds bestaan.
Enthove en Klein Love
Enthove en Klein Love

Loven

Deze herdgang , die al in 1419 werd genoemd, was zeer uitgestrekt. Hij grensde aan Enschot en de herdgangen De Heikant, Kerk en Heuvel, De Veldhoven en Oerle. De naam is afkomstig van Lo-hoven, een hoeve (boerderij) in het bos (‘lo’). De bewoning was sterk verspreid. Op de kaart van Diederik Zijnen (1760) vinden we de gehuchten Loven, Klein Love, Enthove, Hogendries en Moerenburg. De kadasterkaart van 1832 heeft de benamingen Groot Loven (Oud-Lovenstraat) en Klein Loven (Nautilusstraat). Het gebied waar nu industrieterreinen Loven ligt, stond eeuwenlang bekend onder de naam Rauwbraken. Hierin herkennen we de woorden ‘rauw, ruw’, met de betekenis van ‘ruig’, en ‘braak’, dat oorspronkelijk de betekenis had van omgeploegd (‘gebroken’) land, maar later ook van onontgonnen land. De oorsprong van de herdgang moet waarschijnlijk gezocht worden in het gehucht Enthoven, dat in 1312 Inthout heette en in 1407 Teynthoven. Bij Enthoven hoorde ook een windmolen die al vóór 1338 gebouwd moet zijn. Deze molen stond aan het Rosmolenplein, dat net binnen de herdgang lag. Enthoven heeft zich te midden van de akkercomplexen tot ongeveer 1920 weten te handhaven. Het enige wat daarvan resteert is de Enthovenseweg.

Voetnoot