Jan Wierhof

Jan Wierhof is een van de vele locaties van GGz Breburg. Het maakt deel uit van GGz Breburg, met jaarlijks ongeveer 30.000 cliënten in zorg/behandeling en ruim 2.000 medewerkers, meer dan 100 stagiaires en meer dan 200 vrijwilligers een grote organisatie voor geestelijke gezondheidszorg in de regio Midden- en West-Brabant.

2022 Jan Wier.
2022 Jan Wier. Op de achtergrond de schoorsteen van de voormalige BeKa fabriek.
2022 Boerhaavestraat 40 Jan Arends.
2022 Boerhaavestraat 40 Jan Arends.

Johannes Wier (Grave, 1515 ? – Tecklenburg, 24 februari 1588), (ook Weyer of Wierus) of Piscinarius is een Nederlands arts die als een van de eersten protesteerde tegen de heksenvervolgingen. Hij geldt als een grondlegger van de psychiatrie en mensenrechtenverdediger avant la lettre. Zijn lijfspreuk was ‘overwin jezelf’.

  • In 1982 wordt het St. Elisabeth ziekenhuis gesloten.
  • Na de gedeeltelijke sloop van het ziekenhuis ontstaat er op die locatie een parkje (1991).
  • In 1994 wordt de nieuwbouw van Psychiatrisch Centrum Jan Wier in gebruik genomen. 
  • Aanleg van het Jan Wierpark.
  • Na verzet van de buurt (tegen schaalvergroting en herbestemming) in 2017 vestigen GGz Breburg en Novadic-Kentron zich in het complex.
  • Het Jan Wierpark wordt door de buurtbewoners herontworpen en door de gemeente Tilburg aangelegd. 
  • De naam van het nieuw park wordt Jan Ingenhouszpark.
  • Op het oude perceel van het ziekenhuis (in de kruising van de Boerhaavestraat en de Gerard van Swietenstraat) staat nog een pand dat deel uitmaakte van het ziekenhuis. Hierin is nu Jan Arends gevestigd (beschermd wonen voor jongeren).
  • Jan Wierhof.

Voetnoot