Prehistorie en middeleeuwen

Prehistorie en Middeleeuwen

Het gebied waar de de wijk Armhoefse Akkers ligt, was al voor de Middeleeuwen Intensief bewoond. er zijn grondsporen aangetroffen daterend uit de Romeinse tijd (1e eeuw na Christus). Ook zijn er sporen gevonden uit de Midden-Ijzertijd (ca. 500-250 voor Christus).

1760 Manuscriptkaart Diederik Zijnen "Tilborg en Goirle".
1760 Manuscriptkaart Diederik Zijnen "Tilborg en Goirle".
1760 Manuscriptkaart Diederik Zijnen.
1760 Manuscriptkaart Diederik Zijnen. Op de kaart staan enkele plaats- en straatnamen die nog steeds bestaan.
1790 Manuscriptkaart Hendrik Verhees.
1790 Manuscriptkaart Hendrik Verhees.
1835 Kaart van Tilburg.
1835 Kaart van Tilburg.
1838 Tilburg, Tivoli, 't Heike, Oerle, Korvel en Veldhoven.
1838 Tilburg, Tivoli, 't Heike, Oerle, Korvel en Veldhoven. Met nieuw kerkhof aan de Bredaseweg.
1865 Tilburg.
1865 Tilburg.
Handelsroutes vroege middeleeuwen (500-1000) op kaart uit 1944.
Handelsroutes vroege middeleeuwen (500-1000) op kaart uit 1944. Rood: Breda-Vught, Blauw: Waalwijk-Moergestel.
Handelsroutes hoge middeleeuwen (1000-1250) op kaart uit 1944.
Handelsroutes hoge middeleeuwen (1000-1250) op kaart uit 1944. Rood: Tilburg-Oisterwijk, Oranje: Tilburg-Moergestel.

Geschiedenis van Noord-Brabant

De eerste mensen arriveerden omstreeks 10.000 v.Chr. In 3000 v.Chr. ontstonden de eerste nederzettingen en het gebied werd rond het begin van de jaartelling veroverd door de Romeinen. Na de ineenstorting van het Romeinse Rijk namen Germaanse stammen de streek in bezit. In de 12e eeuw ging het gebied deel uitmaken van het Hertogdom Brabant.

Tijdens de Nederlandse Opstand veroverden Staatse troepen de landstreek, die in 1648 bij de Vrede van Münster definitief bij de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden kwam. Het werd een Generaliteitsland zonder een eigen stem in het landsbestuur. Deze situatie duurde tot 1796, toen het gewest met autonome status toetrad tot de Bataafse Republiek. Bij de stichting van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden in 1815 werd de huidige provincie Noord-Brabant gevormd.

Voetnoot