Enthovenscheweg

Enthovenscheweg.

Het gehuchtje Enthoven, waarnaar de Enthovenseweg is genoemd, bestond uit enkele boerderijen en een molen. 14e en 15e eeuw. De Enthovenseweg (pad) loopt van het spoor over de Armhoefse Akkers naar het zuiden tot aan de R.K. Begraafplaats en staat aangegeven op de kaart uit 1921. Zie Armhoefse Akkers 1920-1939. Er is ook een aftakking naar het Pelgrimspad en naar het Wilhelminakanaal.

1910 Enthovenseweg.
1910 Enthovenseweg. Vervoer met paarden van een stoomketel van de firma K. Hagoort & Zonen, via de Enthovenseweg, richting spoorweg, rond 1910. De Enthovenseweg is genoemd naar het laatmiddeleeuwse gehuchtje Enthoven waar destijds enkele boerderijen stonden.

Het toponiem Eijndteoven dient waarschijnlijk geduid te worden als ‘het eind van de Hoeve(n) van het Goed Inthout’. Dit goed wordt reeds genoemd in het Register van Strick (‘s-Hertogenbosch), waarin staat: Jan Arnts Bertout Bax soene was: het leen gheheiten ’t goet Teyntoven oft tot Inthout, mitten toebehoirten tot Westilboich ghelegen, groet tsamen in heyden, weyden ende ackerlande ontrent 9 mudzaet, liggende mitter eender syden zuydweert neven erffenisse Eelken Wevers ende mitter ander syden noortweert aen die ghemeyne strate (…)

Het gehuchtje Enthoven, op de kaart van D. Zijnen uit 1760 voorkomend als Enthove, bestond uit enkele boederijen en een molen, en is ontstaan rond het oude goed Enthoven (in de 14e eeuw lnthout en in de 15e eeuw Eynthoven genoemd). In het Brabantse leenregister van 1312 wordt Arnoldus Berthout Bac (van Tilborch) beleend met het goed lnthout te Tilburg, dat hij ook bewoonde. Hij overleed vóór 1355, en zijn zoon Jan Arntz Berthout Bacxzoon volgde hem op in zijn leen. Jan overleed in 1406. Via zijn beide zonen werd zijn kleinzoon Berthout Back in 1442 beleend met lnthout. Deze Berthout was ook gegoed te Haaren en Oisterwijk en kocht in 1477 de heerlijkheid Asten. Hij trouwde in 1444 met Maria, de dochter van Aert Wolphaerts (De Roovere). Hun zoon Jan Bac, ridder en heer van Asten, wordt beleend met Inthout. Jan Bac was schepen van ‘s-Hertogenbosch.

Nadat hij in 1508 overleden was, werd zijn dochter Adriana, vrouwe van Asten, in 1516 beleend met Teynthoven. Zij trouwde de eerste keer met Johan van Arkel, heer van Heukelom, Waardenburg en Ammerzoden, en de tweede keer met Wolphard van Brederode, heer van Cloetingen, die in 1548 overleed op het kasteel Durendael te Oisterwijk. Zeven generaties Back hebben op het goed lnthout/Eynthoven gewoond. Over de periode daarna zijn minder gegevens bekend. In 1524 vinden we een vermelding van de Wyntmolen tot Eynthoven. Het gehuchtje Enthoven heeft zich te midden van de akkercomplexen tot ongeveer 1920 weten te handhaven.

Boerderij uit 1866 op de hoek Enthovenseweg, Pelgrimspad en Spoorlaan in 1984 (nu gesloopt).
Boerderij uit 1866 op de hoek Enthovenseweg, Pelgrimspad en Spoorlaan in 1984 (nu gesloopt).
2023 Kaart Enthovenseweg.
2023 Kaart Enthovenseweg.

Voetnoot