Tijdgenoten renaissance (1450-1650)

De Italiaanse humanisten die de term rinascita (Frans: renaissance) introduceerden, meenden dat na een periode van verval, de middeleeuwen, een nieuwe gouden eeuw was aangebroken, die niets minder was dan een wedergeboorte van de verworvenheden van de klassieke oudheid. De acceptatie van renaissance als periodebegrip had niet alleen te maken met de herleving van de klassieke oudheid en de wijze waarop deze periode werd gecontrasteerd met de tijd die daaraan voorafging. De term verwijst ook naar de geboorte van belangrijke nieuwe ontwikkelingen in deze periode, zoals de teloorgang van het feodale stelsel, de ontdekking van nieuwe continenten, het copernicaanse stelsel in de astronomie en de uitvinding of introductie in Europa van drukpers, papier, kompas en buskruit. Moderne historici zien echter op heel wat gebieden geen scherpe breuk met de middeleeuwen, en benadrukken dat er eerder sprake was van continuïteit en verdere ontwikkeling van processen die al in de middeleeuwen waren begonnen.

 • Botticelli
    • ca. 1445, Florence – 1510, Florence.
    • Kunstschilder.
 • da Vinci
    • 1452, Anchiano (I) – 1519, Clos-Lucé (F).
    • Architect, uitvinder, ingenieur, filosoof, natuurkundige, scheikundige, anatomist, beeldhouwer, schrijver en schilder.
    • Homo universalis.
 • Vespucci
    • 1454, Florence – 1512, Sevilla (S).
    • Bankier, diplomaat en ontdekkingsreiziger (verkende Amerika).
 • Michelangelo
    • 1475, Caprese Michelangelo (I) – 1564, Rome.
    • Kunstschilder, beeldhouwer, architect en dichter.
 • Vasari
    • 1511, Arezzo (I) – 1574, Florence.
    • Kunstschilder en architect.
 • Palestrina
    • Palestrina (I) – 1594, Rome.
    • Componist.
 • Sweelinck
    • 1562, Deventer – 1621, Amsterdam.
    • Componist, organist, klavecinist, muziekpedagoog, muziekorganisator en ensembleleider (Barok).
 • Caravaggio
    • 1571, Milaan -1610, Porto Ercole (I).
    • Kunstschilder (Barok).
Bottichelli - De Geboorte van Venus
Sandro Bottichelli - De Geboorte van Venus (1483)
Leonardo da Vinci
Michelangelo - Codex Atlanticus (1519)
Amerigo Vespucci
Amerigo Vespucci
Michelangelo - Het Laatste Oordeel
Michelangelo - Het Laatste Oordeel (1541)

Voetnoot