Piushaven

In 1917 staat de Piushaven ingetekend op het stadsontwikkelingsplan van Ruckert. De aanleg start in 1921.

Het eerste schip dat op 20 maart 1923 in de Piushaven afmeerde was het motorschip “Davo” dat geladen was met 1500 balen tarwe van meelfabriek Noury & Van de Lande uit Deventer, bestemd voor de firma H. Schraven. (De Graan- en Meelhandel H. Schraven-Eijsbouts toen nog gevestigd aan de Broekhovenseweg te Tilburg.) 

Op 4 april 1923 is de Piushaven officieel geopend. De aanleg van de haven begon in oktober 1921, met als doel het Tilburgse bedrijfsleven betere mogelijkheden te geven voor de aan- en afvoer van goederen. Een eenvoudige operatie was dit niet. De grond van een aantal boeren moest onteigend worden en ook moest het toenmalige voetbalstadion van Willem II wijken om de haven aan te sluiten op het Wilhelminakanaal. Het 68 kilometer lange kanaaltraject is speciaal aangelegd om Tilburg per schip te kunnen bereiken.

De Piushaven had grote aantrekkingskracht op de bedrijvigheid; veel goederen werden destijds over het water vervoerd. Onder andere steenkool voor de stoommachines van de textielfabrieken, ruwe wol, graanproducten, zand, grint, papier, bouwmaterialen enz. In de jaren twintig en dertig waren er daarnaast ook vaste vervoersdiensten naar een groot aantal plaatsen in het land, de zgn Beurtvaartondernemingen. Dagelijks vervoerden goederenschepen allerlei stukgoed volgens een vaste dienstregeling naar Dordrecht, Rotterdam, Utrecht, Amsterdam en de Zaanstreek en in de zuidelijke richting Eindhoven, Helmond en Antwerpen.

In de jaren zestig nam de economische betekenis van de Piushaven af. Dat had niet zozeer te maken met de crisis in de textielindustrie, maar meer met de veranderende economische structuur van Tilburg. Grootschalige bedrijvigheid werd verplaatst naar nieuwe industrieterreinen en steeds meer goederen werden vervoerd over de weg en het spoor. Bedrijventerrein Loven kreeg midden jaren ’70 een industriehaven en de aanlegplaatsen aan de Dongense Kanaaldijk werden verbeterd, zodat hier grotere schepen konden aanleggen.

Festival 100 jaar Piushaven Tilburg (1923-2023)

Festival 100 jaar Piushaven Tilburg op 5 en 6 augustus 2023

1930 Piushaven.
1930 Piushaven.
100 jaar Piushaven Tilburg (1923-2023)
100 jaar Piushaven Tilburg (1923-2023)
Kaart 100 jaar Piushaven festival 2023
Plattegrond festival 5 en 6 augustus 2023

Film 100 jaar

Film “100 jaar Piushaven – Van levensader voor de industrie naar levendige uitwaaiplek voor bewoners en bezoekers”.

Een documentaire en interactieve video-installatie van Sophie Tooten en Bob Driessen.

Première film "100 jaar Piushaven" in cinema Cinecitta (Willem II Straat 29, Tilburg) op 07-09-2023

Voetnoot