Uitbreidingsplan Armhoefse Akkers 1920

Uitbreidingsplan.

Op 15 oktober 1920 komt de Gemeente Tilburg met een Uitbreidingsplan voor het gebied ‘de Armhoefse Akkers’.

Kaart Armhoefse Akkers 1921.
Kaart Armhoefse Akkers 1921. De spoorlijn is verlegd en het Wilhelminakanaal en Piushaven zijn inmiddels aangelegd. De wijk Armhoefse Akkers en de Ringbaan-Oost zijn gepland (stippellijnen). De wijk strekt zich uit van het Wilhelminakanaal tot de Prof. Dondersstraat. Het Pelgrimspad en de Enthovenseweg staan ook op deze kaart aangegeven.

Armhoef is een Tilburgse wijk, gelegen in het stadsdeel Oud-Zuid. Armhoef is de meest noordelijke wijk van Oud-Zuid. Het gebied grenst aan de wijken Jeruzalem en Hoogvenne uit hetzelfde stadsdeel en aan Moerenburg, dat behoort tot Tilburg Oost. Kenmerkende gebouwen in de wijk zijn de Sacramentskerk, het nu voor huisvesting gebruikte Liduina-klooster en de Pelgrimhoeve. Opvallend aan de kerk is dat zij haar spits mist. Deze werd in 1992 gesloopt vanwege de slechte staat en daardoor het gevaar van losrakende onderdelen bij een zware storm. De wijk bevat een aantal kleine ondernemers maar heeft vooral een woonbestemming.

Een spits op de kerktoren in hun wijk, bewoners van de Armhoefse Akkers in Tilburg blijven zich ervoor inzetten. De voorgevel van de kerk staat er nog, maar een torenspits zit er al bijna twintig jaar niet meer op. Voor de tweede keer wordt er een dringend beroep gedaan op de portemonnee van de gemeente Tilburg. Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 waren alle partijen het er nog over eens: er moest geld komen voor een nieuwe torenspits. Uit een wedstrijd was het ontwerp van Jos ten Brink gekomen. Een glazen torenspits met dezelfde vorm als de oude. Hij reflecteert de lucht, hij reflecteert de avonden en er komen lampen die de oude glas-in-loodkleuren van de kerk reflecteren. Maar hij kan ook roze worden op roze maandag of rood wit blauw als Willem II goed speelt.

Voetnoot