Tilburgse Ijsclub

Er was al een ijsbaan nabij De Leij ten zuidwesten van De Buunder, toen daar in 1886 de Tilburgsche IJsclub werd opgericht. De baan lag op tien hectare vloeivelden, die in de winter onder water werd gezet. De ijsclub, aanvankelijk een elitair gezelschap, onderhield de baan en organiseerde het ijsvermaak. Op de baan, die in 1887 feestelijk was geopend, vonden vele wedstrijden in snel-, schoon- en kunstrijden plaats. Buiten de baan was er gratis schaatsijs op ondergelopen broeklanden voor het ‘gewone’ volk. In 1890 telde de club vijfhonderd leden en twintig donateurs. Dat het lidmaatschap gaandeweg minder elitair werd, blijkt omdat er rond 1905 negenhonderd leden waren.

In 1894 was de ijsclub toegetreden tot de KNSB. In 1906 kwam er een door Jan van der Valk ontworpen clubhuis. In 1923 werd de weg vanaf Koningshoeven naar de ijsbaan door het Wilhelminakanaal afgesneden. Een deel ervan bestaat nu nog als IJsclubweg. In 1930 werd de ijsbaan verplaatst naar een terrein van drie hectare op Koningshoeven, naast de brug over De Leij. Hiervoor werd water uit het riviertje opgepompt. Tevens waren er een lichtinstallatie en een buffet. Vanaf 1938 kwam er concurrentie van de kunstijsbaan bij de Eerste Tilburgsche IJsfabriek. De Tilburgsche IJsclub bestond tot circa 1941 maar de ijsbaan op Koningshoeven werd nog tot in de jaren zestig gebruikt.

1900 Tilburgsche Ijsclub.
1900 Tilburgsche Ijsclub.

De IJsclubweg werd genoemd naar de ‘Tilburgsche IJsclub’ die werd opgericht op 23 februari 1886 en ter plaatse op 17 januari 1887 op feestelijke wijze een ijsbaan opende. Het eerste bestuur bestond uit Everard Lombarts, president (zie Burgemeesterswoning Raupp), Louis Daamen, secretaris, F. Jansen, penningmeester en de commissarissen Dirk Hofland en Stan Verbunt. In 1934 schrijf ‘Gerard van Leijborgh’ in de krant dat het eerste notulenboek van de club, geschreven door Louis Daamen, helaas verloren was gegaan. 

De ligging van de ijsbaan wordt dan omschreven als: ‘aan de Koningshoeven ten zuid-westen van den Buunder.’ De club beschikte over een terrein van 10 ha en tegen de dijk langs de Leij was een groot paviljoen gebouwd waar, als de ijsbaan geopend was, op zondag harmonie Orpheus een vrolijk deuntje kwam spelen. In 1890 telde de vereniging 500 leden en 20 donateurs. De statuten werden bij K.B. van 18 maart 1891 goedgekeurd.

1901 Viering 15 jarig bestaan ijsclub.
1901 Viering 15 jarig bestaan ijsclub.

Voetnoot