Tilburgse toponiemen in de 16e eeuw

Tilburgse toponiemen in de 16e eeuw (.pdf)

door JRO Trommelen en MPE Trommelen (1994)

Inhoudsopgave

Voorwoord (pagina 6)
Inleiding (8)
Gebruikte afkortingen (11)
Deel I Beschrijving van Tilburg en zijn herdgangen tot 1600
Hoofdstuk 1: Tilburg (15)
Hoofdstuk 2: Tilburg in de 16e eeuw (33)
Hoofdstuk 3: Tilburgse waterlopen (41)
Hoofdstuk 4: Die Schijve (50)
Hoofdstuk 5: De Hoevel en de Kerck (55)
Hoofdstuk 6: Corvel en Laer (64)
Hoofdstuk 7:  De Berckdijck (69)
Hoofdstuk 8: De Rijt en het Zandt (73)
Hoofdstuk 9: Hoeven, Bockhamer en Herstal (77)
Hoofdstuk 10: Die Velthoven en het Goerke (81)
Hoofdstuk 11: Oerle en Broechoven (85)
Hoofdstuk 12: Loven (91)
Hoofdstuk 13: De Hasselt, Stockhasselt en Creijenven (99)
Hoofdstuk 14: Die Heijdsijde: Couwenbergh en Sinte Quirijnsstock (107)
Hoofdstuk 15: Overig Tilburgs grondgebied: Lievegoer, Hulten en de Lichtenbergh (112)
Deel II Alfabetische lijst van toponiemen (119)
Geraadpleegde literatuur (488)

Tilburgse toponiemen in de 16e eeuw
Tilburgse toponiemen in de 16e eeuw (.pdf)

Toponiemen Tilburg

Tilburg was in de 16e eeuw een belangrijke stad in Noord-Brabant, Nederland. De stad groeide in die tijd snel en ontwikkelde zich tot een bloeiend centrum voor handel en industrie. Dit is ook te zien in de toponiemen die in deze tijd ontstonden.

Veel toponiemen uit de 16e eeuw in Tilburg zijn verbonden met de handel en industrie. Zo is bijvoorbeeld de Marktstraat vernoemd naar de markt waar handel werd gedreven. De Goudstraat was de locatie waar de goudsmeden hun waar verkochten en de Wollenstraat was de plek waar de handel in wol plaatsvond.

Er waren ook toponiemen die verband hielden met de religieuze en politieke ontwikkelingen in Tilburg in de 16e eeuw. De Piusstraat was vernoemd naar Paus Pius V en de Oranjestraat naar de Oranjes, de Nederlandse prinsen die als beschermheren van de stad fungeerden.

Toponiemen die verband hielden met de natuurlijke omgeving waren ook belangrijk in Tilburg in de 16e eeuw. De Kanaalstraat was vernoemd naar het kanaal dat door de stad liep en de Brouwerijstraat naar de brouwerijen die hier waren gevestigd.

De toponiemen uit de 16e eeuw in Tilburg zijn belangrijk omdat ze een uniek beeld geven van de stad en haar geschiedenis. Ze vertellen ons over de economische en politieke ontwikkelingen, de religieuze overtuigingen en de natuurlijke omgeving in die tijd. Deze namen blijven tot op de dag van vandaag bestaan en herinneren ons aan Tilburg’s rijke verleden.