Molen van Leijten

Vanaf 1844 stond er een koren molen op de Hoevense Kanaaldijk.

  • Bouwjaar: 1844.
  • Standplaats: Hoevense Kanaaldijk.
  • Sloop: 1913.
  • Reden sloop: Aanleg Wilhelminakanaal.
  • Kenmerk: Stenen wind.
  • Type: Belt (of berg). Dit is een molen die staat op een natuurlijke of kunstmatig opgeworpen heuvel, de belt.
  • Kruiwerk: Buitenkruier.
  • Functie: Koren.

Maria Teurlings-van Gorp, bouwde in 1944 een nieuwe windmolen in de wijk Loven, in de ‘Doornbossche Velden’. Haar zoon Cornelis Teurlings was de eerste molenaar. In 1897 werd Hubertus Leijten de nieuwe eigenaar. Ten behoeve van de aanleg van het Wilhelminakanaal is hij onteigend en in 1913 gesloopt.

1910 Doornbosse Velden tussen de Enschotsestraat en de Bosscheweg.
1910 Doornbosse Velden tussen de Enschotsestraat en de Bosscheweg.
1910 Armhoefse Akkers en molen van Leijten.
1910 Armhoefse Akkers en molen van Leijten. Links de spoorlijn richting Oisterwijk en op de achtergrond de molen aan de Bosscheweg.

Uit “De Noord-Brabanter : Staat- en letterkundig dagblad” van  22-06-1858:

“Men schrijft ons uit Tilburg 17 Junij : Heden avond circa 9 uren barstte er in deze gemeente en omstreken een van eenen stortregen vergezeld zwaar onweder los, hetwelk ten gevolge had, dat in de wijk Loven alhier de steenen koren- en schors-windmolen van de wed. Teurlings door den bliksem werd getroffen; het einde van een der roeden vatte vuur; de bliksem sloeg van daar in den molen en verbrijzelde de borst en standaard, en veroorzaakte nog vele schade aan het gangwerk. Deze is verzekerd bij de Brandwaarborg-Maatschappij te Delft; de schade wordt begroot op f 500. —. Uithoofde van den feestdag van Petrus en Paulus zal de jaarmarkt te Tilburg daags te voren dat is aanstaanden Maandag 28 dezer plaats hebben.”

1913 Molen van Leijten (op kaart 2022).
1913 Molen van Leijten (op kaart 2022). De molen staat helemaal rechts bovenaan op de kaart. Een kubus op deze kaart is een "ros-oliemolen". Dit is een molen waarbij de aandrijvingkracht wordt geleverd door een paard (ros) of een ezel.
1913. Molen van Leijten aan de Hoevense Kanaaldijk tijdens de afbraak door 'slooper' Smits.
1913. Molen van Leijten aan de Hoevense Kanaaldijk tijdens de afbraak door 'slooper' Smits.

Voetnoot