Villa L. Swagemakers (Villa Tivoli)

Fabrikantenvilla aan de Bosscheweg (thans heet dat deel Tivolistraat) van Leo Swagemakers (1942-1915). Wollenstoffenfabrikant Swagemakers was getrouwd met Elisa Mutsaarts (geboren in 1870) en eerder met Louisa de Horion de Corby (1845-1906). Hij was o.a. ook oud-directeur van de Koninklijke Liedertafel souvenir des Montagnards. 

1900 Leo Swagemakers.
1900 Leo Swagemakers.

Villa Tivoli, zoals dit gebouw bekend stond (genoemd naar een oude herberg ter plaatse), werd in de jaren twintig het hoofdgebouw van de Katholieke Leergangen en tevens woonhuis van rector mgr. prof. dr. Th.J.A.J. Goossens. In 1964 is deze karakteristieke villa afgebroken ten behoeve van het doortrekken van de Spoorlaan.

1910 Villa Tivoli.
1910 Villa Tivoli.
1910 Villa Tivoli.
1910 Villa Tivoli.
1910 Villa Tivoli.
1910 Villa Tivoli.
1914 Villa Tivoli.
1914 Villa Tivoli.
  • Leo Swagemakers beschikte over een flinke staf personeel en een privé-koets met koetsier.
  • Achter de villa lag een Engelse tuin met prieel.
  • Het koetshuis, later garage, bood vanaf 1924 na een verbouwing onderdak aan de bibliotheek en de leeszaal van de Katholieke Leergangen.
  • Dit was ook het hoofdgebouw van de Handelsschool (Katholieke Leergangen). Adres was Bosscheweg nr. 95, vanaf 1932 Bosscheweg 339 (nu Tivolistraat).
  • Na de dood van Leo Swagemakers en de verhuizing van zijn weduwe naar Den Haag in 1915, kreeg de villa de naam “Triborgh”.
1924 De Handelsschool van de Katholieke Leergangen en Villa Tivoli aan de Oude Bosscheweg (nu Tivolistraat).
1924 De Handelsschool van de Katholieke Leergangen en Villa Tivoli aan de Oude Bosscheweg (nu Tivolistraat). De Katholieke Leergangen in 1924, aan de toenmalige Bosscheweg (op de plek waar zich nu het oostelijk deel van het Tivolipark bevindt). Rechts ervan villa Triborgh (voorgeen Villa Tivoli), tevens woonhuis van historicus en priester Thomas Goossens, de eerste rector van de instelling. De villa was herkenbaar aan een torentje aan de straatzijde en werd in 1964 gesloopt, de overige gebouwen volgden in 1986. Rechts de nog niet verhoogde spoorlijn langs de Zuid Oosterstraat. Links onder op de foto zien we de kruising met de Professor Dondersstraat, Op de strook grond die in 1964 overbleef werd een gebouw geplaatst van J. Smarius Import N.V. Vanaf dat moment kreeg de Bosscheweg de naam Tivolistraat. Het adres van Smarius werd Tivolistraat 1 (aan de kant van de Professor Dondersstraat). Nu de tuin van verzekeraar Achmea. De T-splitsing is die met de Professor Dondersstraat. Hier zien we nog een gedeelte van het studentenhuis van St. Olof (Florethuis).
1925 Handelsschool van Katholieke Leergangen en Villa Tivoli.
1925 Handelsschool van Katholieke Leergangen en Villa Tivoli.
1930 Het eerste studentenhuis van de stad, aan de Professor Dondersstraat.
1930 Het eerste studentenhuis van de stad, aan de Professor Dondersstraat. Het huis is sinds 1988 in handen van de Stichting Florethuis, genoemd naar het dispuut van het Tilburgse Studenten Corps St. Olof. Het huis, verworven in het begin van de jaren 1930, lag schuin tegenover de toenmalige hogeschool (R.K. Handelsschool) aan de huidige Tivolistraat. Het is één van de ruim dertig huizen die St. Olof huurt of in bezit heeft. Dit punt is vandaag de dag de toegang per fiets naar de Armhoefse Akkers en de Jan van Beverwijckstraat.
1930 Koetshuis.
1930 Koetshuis. De eerste Universiteitsbibliotheek en een leeszaal bevonden zich in het in 1924 verbouwde koetshuis annex garage van Villa Tivoli. In 1931 werd een nieuw gebouw betrokken, waarin ook collegezalen gevestigd waren.
1935 Eerste gebouw van de Universiteit van Tilburg.
1935 Het eerste gebouw van de Universiteit van Tilburg was Villa Tivoli, overgenomen van textielfamilie Swagemakers en gesloopt in 1965. Het pand was gelegen aan de Bosscheweg 339, naast het pand van de Katholieke Leergangen.
1935 Handelsschool van de Katholieke Leergangen.
1935 Handelsschool van Katholieke Leergangen aan de toenmalige Bosscheweg 341, een ontwerp van Joseph Cuypers. De Katholieke Leergangen was ook gevestigd in de naastgelegen Villa Tivoli (rechts op de foto).
1938 Aula van de Universiteit van Tilburg.
1938 Aula van de Universiteit van Tilburg.
1954 Katholieke Leergangen.
1954. In 1931 werd het gebouw van de Katholieke Leergangen aan de achterzijde uitgebreid met grotere collegezalen en een bibliotheek. In 1938 werd, aangrenzend de aula gebouwd.
1959 Bestemmingsplan Doorbraak Spoorlaan-Nieuwe Bosscheweg.
1959 Bestemmingsplan Doorbraak Spoorlaan-Nieuwe Bosscheweg. Op de plek van het huidige Tivolipark en het Interpolisgebouw bevond zich het complex van de hogere onderwijsinstellingen. Aan het uiteinde van de toenmalige Bosscheweg (nu Tivolistraat) lagen Villa Tivoli (hoofdgebouw van de hogeschool) (1) en daarnaast het cluster van onderwijsgebouwen, bibliotheek en aula (2). Links daarvan een complex van tijdelijke barakken (3). Kaart uit 1959.