Pelgrimspad

Het pad lopende vanaf de Doornbossestraat, ten zuiden van de Spoordijk, snijdende de Ringbaan-Oost, westwaarts tot de Enthovenseweg.

Tussen de buurtschappen Enthoven en Klein Love liep ‘De Pelgrims Pad‘. Dit nog bestaande Pelgrimspad was de verbinding van Tilburg, via de Haarenseweg naar Den Bosch. Al in 1537 vinden we een vermelding van  die Pelgromstraet’. Het pad is een aftakking van de Enthovense weg  staat aangegeven op de kaart Armhoefse Akkers 1920-1939 en loopt parallel aan het spoor over Ringbaan Oost tot aan het Wilhelminakanaal. Er is ook een aftakking naar het Wilhelminakanaal.

Boerderij uit 1866 op de hoek Enthovenseweg, Pelgrimspad en Spoorlaan in 1984 (nu gesloopt).
Boerderij uit 1866 op de hoek Enthovenseweg, Pelgrimspad en Spoorlaan in 1984 (nu gesloopt).
Pelgrimspad
Pelgrimspad

De oude verbindingsweg van Tilburg, via de Haarenseweg naar Helvoirt en vandaar naar Vught en ‘s-Hertogenbosch (> Bosscheweg), was de Vuchtpad, in de 16e eeuw Pelgrimspad of Pelgrimsweg genaamd. In 1537 heet het die gemeyen weg die Pelgromstraet op Loven en in 1559 ackerwech geheyten den pelgromswech. In 1650 heet het de Pelgenmswech en in 1655 vinden we een vermelding van den Pelgerwech, evenals in 1659: Pelgerwech, op Looven, in den Sonderlock. Op de kaart van D. Zijnen uit 1760 staat Den Pelgrims Pad genoteerd, en het boekje de Verdeeling van de Tienden uit 1778 spreekt over de Pelgroms Weg. Er zijn twee theorieën om de naam te verklaren: hij kan wijzen op bedevaarten van Tilburg naar ‘s-Hertogenbosch, of de weg is genoemd naar een familie Pelgrom of Pelgrims. 

Op de oudste kadasterkaart van 1832 valt het begin van de tussen 1822 en 1827 aangelegde Bosscheweg (thans de Tivolistraat) nog samen met het Pellegrimspad. Het Pelgrimspad werd op 8 oktober 1881 voor de eerste keer officieel door de gemeenteraad vastgesteld, lopende van den Bosschen weg naar de Oude Donkerstraat (thans Dunantstraat). Dit was het enige deel van het pad, waaraan huizen stonden. Toen deze omstreeks 1915 werden gesloopt, kwam de naam te vervallen. Pas in 1957 kreeg het nog bestaande deel van het pad tussen de Enthovenseweg en de Doornbossestraat opnieuw de naam Pelgrimspad.

1920 Pelgrimspad (foto).
1920 Pelgrimspad (foto). Het Pelgrimspad gezien vanaf de Doornbosschestraat. De villa staat bij het spoorviaduct (op de hoek van Ringbaan Oost en de Spoorlaan). Het adres van de villa is Spoorlaan 2. De foto is gemaakt vanaf de oostelijker aansluiting van het Pelgrimspad op Ringbaan Oost.